Digitaal onderwijs

Op de Marcellinus is het onderwijs in beweging.
De digitalisering heeft ook hier zijn intrede gedaan. Door de inzet van digitale leermiddelen zijn wij in staat om beter aan te sluiten bij de leerling en zijn leerproces. Door de inzet van o.a. Chromebooks zijn wij in staat om nog meer aan te sluiten bij dat wat de leerling nodig heeft. Leerlingen leren om te werken in de digitale wereld. Leerkrachten worden begeleid door een digicoach om de digitale leermiddelen zo optimaal mogelijk in te zetten. De inzet van digitale leermiddelen is geen doel; het is een middel om doelen te bereiken.  

Leerlingen worden zo op de (digitale) toekomst voorbereid.

Wat hebben wij op de Marcellinus: 
- Elk lokaal heeft een modern digitaal schoolbord
- De inzet van iPads in de groepen 1 t/m 4
- De inzet van Chromebooks in de groepen 5 t/m 8