The Leader in Me

Wij zijn een The Leader in Me school.  
De focus van het onderwijs ligt niet langer alleen op kennisoverdracht. De maatschappij vraagt meer van ons en onze kinderen. Eigenschappen, die een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen voor de toekomst tot wereldburger zijn hierbij: Eigen verantwoordelijkheid te leren nemen, eigen keuzes te leren maken, probleemoplossend vermogen te ontwikkelen, doelgericht kunnen werken en samen kunnen werken.  Ons doel is, dat elk kind in staat is om de leiding over het eigen handelen en leren te nemen. Met The leader in me werken wij volgens een concept waarbij team, kinderen en ouders allen betrokken worden om dit mogelijk te maken.  De aanpak is gebaseerd op de 7 gewoonten van effectief leiderschap. Deze zijn afkomstig van  Dr. Stephen Covey en beschreven in de bestseller “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap”.

Wat zijn de zeven gewoontes?

Gewoonte 1,2, en 3 hebben betrekking op jezelf:  

1. Wees pro-actief. Je kiest zelf hoe je omgaat met datgene wat je overkomt, jij bent de baas over je eigen leven.  
2. Begin met het einddoel voor ogen. Je moet een doel en een plan hebben.  
3. Belangrijke zaken eerst. Eerst werken dan spelen.     

Gewoonte 4,5 en 6 hebben betrekking op het samenwerken:  
4. Denk win-win. Zoek naar een oplossing waarbij iedereen voordeel heeft.  
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Luister voor dat je praat. Luister om te begrijpen en niet om daarna te kunnen overtuigen.  
6. Creëer synergie. Samen ben je sterker en samen kun je meer dan eenieder afzonderlijk.  

Gewoonte 7 is een bijzondere. Deze gaat over goed voor jezelf zorgen: 
7. Houd de zaag scherp. Zorg voor evenwicht op alle gebieden.