Oudervereniging

De Oudervereniging verzorgt diverse activiteiten binnen de Marcellinus. De samenstelling van de oudervereniging kunt u vinden op de hier vinden.

 

Ouderbijdrage

Elk schooljaar doet de oudervereniging een beroep op de ouders voor een vrijwillige bijdrage ter dekking van kosten voor activiteiten die niet direct met het onderwijs van uw kind te maken hebben. Deze bijdrage wordt o.a. gebruikt voor:

·       Moeder– vaderdag attentie

·       Sinterklaasfeest

·       Kerstviering

·       Paasactiviteiten

·       Schoolreisje en schoolkamp etc.

Om voor het komende schooljaar bovengenoemde activiteiten plaats kunnen laten vinden wordt van u een bijdrage gevraagd.

Voor elk schoolgaand kind vragen wij een bijdrage van € 42,50,-- per jaar.

Is uw kind vóór of in december op school gekomen vragen wij u €42,50,-- bij te dragen.

Is uw kind in januari, februari, of maart op school gekomen vragen wij u

 € 30,-- bij te dragen.

Is uw kind na maart op school gekomen vragen wij u  € 25,-- (kosten schoolreis) bij te dragen.

De ouders van de kinderen van groep 7/8 betalen daarnaast voor het schoolkamp een extra bijdrage van  Є 50,-.  De ouderbijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL35 RABO 0316774847 o.v.v. naam en groep of contant op school voldaan worden. Wij verwachten dat de ouderbijdrage voor 1 oktober is voldaan.

 

Tenslotte

Schroom niet contact op te nemen met een van de leden van de oudervereniging als u vragen heeft over bovenstaande informatie of over andere zaken die het werk van de oudervereniging betreft.