OudervereniginG

De oudervereniging van de Marcellinus is een vereniging voor alle ouders/verzorgers van kinderen op de Marcellinus. De oudervereniging is betrokken bij het organiseren van diverse activiteiten voor de kinderen binnen en buiten de school. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de leerkrachten. Er zijn ook schoolse activiteiten waaraan de oudervereniging voornamelijk financiële steun geeft. Voorbeelden van activiteiten op de Marcellinus school zijn het sinterklaasfeest, kerstactiviteiten, carnaval, potgrondactie, eind barbecue, schoolreisjes, Palmpasen, sint maarten, versieren van de school en de Kinderboekenweek. Veel enthousiaste ouders/verzorgers zijn actief binnen de oudervereniging, zoals in verschillende commissies, in het bestuur of tijdens een specifieke activiteit.

Jaarlijks wordt er een ledenvergadering georganiseerd. De oudervereniging stelt in de ledenvergadering de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage vast. Met onder andere dit geld worden de verschillende activiteiten bekostigd. In de afgelopen jaren is de ouderbijdrage 42,50 euro per kind geweest. Ook wordt er tijdens de ledenvergadering teruggekeken naar het afgelopen schooljaar. En natuurlijk vooruit gekeken naar de activiteiten in het komende schooljaar. Ouders (leden) kunnen actief worden binnen diverse commissies of in het bestuur. Door middel van een stemming worden bestuursleden op de ledenvergadering benoemd.

Alle ouders/verzorgers van de leerlingen op deze school kunnen lid worden van de oudervereniging, door middel van het invullen van het lidmaatschapsformulier.  Gezinnen waarvan alle kinderen van school af zijn, worden automatisch uit het ledenbestand gehaald.

De oudervereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 40076514. In de statuten en huishoudelijk reglement zijn de taken en bevoegdheden vastgelegd van de oudervereniging en het bestuur.

Het bestuur bestaat  op dit moment uit:

  • Bram Drijfhout (voorzitter)
  • Berend Jan de Groot (penningmeester)
  • Ingrid Langenburg
  • Hester Voortman
  • Willemijn Ruitenbeek (secretaris)

E-mailadres:  administratie@ov-marcellinus.nl