Muz
iek ABC door Kaliber Kunstenschool

Op onze school krijgen de kinderen in groep 3-4 Muziek ABC. Dit is een algemene basiscursus muziek waarin wekelijks muziekles wordt gegeven door een vakleerkracht van Kaliber Kunstenschool. In de lessen wordt gezongen, gespeeld met ritme en melodie en wordt de basis gelegd voor het leren van het notenschrift. Daarnaast maken de kinderen kennis met diverse muziekinstrumenten. De cursus Muziek ABC wordt jaarlijks afgesloten met een presentatie en alle kinderen ontvangen een certificaat.