Jij in het middelpunt - talentontwikkeling

Binnen ons onderwijs proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Wij steken in op talentontwikkeling. “Welk talent heb ik? Welk talent heeft de ander? Hoe kan ik mijn talent verder ontwikkelen?” zijn vragen die centraal staan.
Uitgangspunt voor de talentontwikkeling zullen de 7 gewoonten zijn. Deze gewoonten zullen gekoppeld worden aan de opdrachten die de kinderen gaan uitvoeren. Ook zal hierbij het ontwikkelen van executieve functies centraal staan. Executieve functies zijn regelfuncties in je brein. Zij zijn nodig om activiteiten te kunnen plannen en sturen. Hierbij kan je denken aan: initiatief nemen, taakinitiatie, werkgeheugen, overzicht  houden, emotie regulatie, organisatie en flexibiliteit.       

Juf Marloes (voor groep 1 t/m 4 op de vrijdag) en juf Jolanda (voor groep 5-8 op de donderdag) zullen de talentontwikkeling binnen de school coördineren. Tijdens instructiemomenten en verwerkingsmomenten zal er groep doorbrekend gewerkt worden.  

In groep 1-2 zijn wordt gewerkt met programmeren en coderen onder leiding van juf Marloes. De leerlingen die hiermee gewerkt hebben, zullen dit ook aan de andere leerlingen in de klas uitleggen. Zo leren ze van en met elkaar.  
In de groepen 3 t/m 8 zal de talentontwikkeling vormgegeven worden vanuit onze nieuwe methode Faqta. In deze methode staat wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek), onderzoekend en ontwerpend leren, burgerschap en talentontwikkeling centraal.   

Voor het verder ontwikkelen van de executieve functies hebben wij een aantal spelmiddagen waarin we verschillende gezelschapsspelen en denkspellen gebruiken. De spellen die ingezet worden zijn spellen die de executieve functies stimuleren.