ZIJ-INSTROOM

Regelmatig mogen wij kinderen verwelkomen die eerst op een andere basisschool hebben gezeten. Iedereen is welkom, maar bij de aanmelding hanteren we een vaste procedure.

We schrijven de leerling pas definitief in, als het onderwijskundig rapport van de vorige school, voorzien van alle eventuele onderzoekgegevens, in ons bezit is. Ook vragen we uw toestemming om contact te mogen opnemen met de vorige school. Dit om te kunnen bepalen of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/ dochter. 

Als u het contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.