Engels vanaf groep 1

Op de Marcellinus krijgen alle groepen 1 t/m 8 Engels. We maken gebruik van de methode Groove me. Deze methode gaat uit van muziek. In de groepen 1 en 2 leert Bobo met de kinderen Engels. In de groepen 3 en 4 wil DJ Okki Engels leren met de kinderen. In de groepen 5 t/m 8 leren de kinderen Engels aan de hand van popliedjes.

Talenkennis is een wezenlijk onderdeel van de huidige maatschappij en de kinderen komen hier in de dagelijkse praktijk steeds meer mee in aanraking. Wij vinden het belangrijk de kinderen ook hiervan de basis mee te geven middels het geven van Engels vanaf groep 1. Uit onderzoek blijkt dat kinderen jonger dan zeven jaar een vreemde taal op dezelfde manier leren als de moedertaal. De leeftijd van vier jaar is de perfecte leeftijd voor het leren van een vreemde taal. Het aanleren van een tweede taal stimuleert de algehele taalontwikkeling.